DE POORTERS VAN MONTFOORT

De Poorters of Montfoort are the first houses in the Netherlands renovated according to the principles of Active House, using a sustainable renovation concept developed by the VELUX Group and Danfoss.

montfoort_06a0728

de_poorters_van_montfoortThe Poorters of Montfoort first renovated homes under Active House principles
In Montfoort for the first time in the Netherlands ten houses are sustainably renovated with the focus on a comfortable indoor climate. For this a new renovation concept has been applied. The unique design based on the principles of Active House creates a good balance between energy design, indoor climate and environment, with the main focus on comfort and health of the residents. The renovation concept was developed by the VELUX Group and Danfoss and especially for De Poorters developed further by the Bouwhulpgroep and Nieman Raadgevende Ingenieurs. BAM Woningbouw ensured the development and realization.

Renovation under Active House
The Poorters of Montfoort are the first houses in the Netherlands renovated according to the principles of Active House, using a sustainable renovation concept developed by the VELUX Group and Danfoss. The concept focuses on the generation of solar energy, the use of passive solar technology and energy and indoor climate. Combined with the highest level of insulation and natural ventilation a new shell is being created around the house.

Maintenance with a visionmontfoort_06a0635

The houses in the Poorterstraat in Montfoort are forty years old and use to have energy label E. First 82 homes were renovated and upgraded to energy label A. With normal maintenance, such houses are usually upgraded to energy label C. Due to its location, but also because the homes are spacious with high future value, housing corporation GroenWest decided to bring ten houses to an even higher energy level and give the residents a healthy and comfortable indoor climate with more daylight and fresh air. These ten homes are upgraded to an energy label A++. With this way of renovating the total energy demand and CO2 emissions will soon be very limited. The homes offer the residents besides these good energy performance even more living space, natural light and a pleasant indoor climate. The renovation is commissioned by GroenWest through a consortium. The renovation concept from the VELUX Group and Danfoss is for these homes further developed by the Bouwhulpgroep and Nieman Raadgevende Ingenieurs. BAM Woningbouw ensured the development

More information at https://www.velux.nl/.

_____________________________________________________________________

De Poorters van Montfoort eerste gerenoveerde woningen volgens Active House principes

In Montfoort zijn voor het eerst in Nederland tien woningen duurzaam gerenoveerd met de focus op een comfortabel binnenklimaat. Hiervoor is een nieuw renovatieconcept toegepast. Door het unieke ontwerp gebaseerd op de principes van Active House ontstaat een goede balans tussen energieontwerp, binnenklimaat en omgeving, waarbij het wooncomfort en de gezondheid van de bewoners centraal staat. Het renovatieconcept is ontwikkeld door de VELUX Groep en Danfoss en speciaal voor De Poorters verder uitgewerkt door de Bouwhulpgroep en Nieman Raadgevende Ingenieurs. BAM Woningbouw zorgde voor de ontwikkeling en realisatie.

Renovatie volgens Active House
Bij De Poorters van Montfoort zijn het eerst in Nederland woningen gerenoveerd volgens de principes van Active House. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een duurzaam renovatieconcept dat ontwikkeld is door de VELUX Groep en Danfoss. Het concept focust op het opwekken van zonne-energie, het gebruik van passieve zonnewarmte en technologie voor energie- en klimaatbeheersing. Gecombineerd met het allerhoogste niveau van isolatie en natuurlijke ventilatie wordt een nieuwe schil om de woning gecreëerd die de energieprestatie tot een topniveau stuwt. Deze combinatie vormt de basis om optimaal duurzaam te renoveren en een woning te realiseren waarin de behoefte aan daglicht, warmtebeheersing en ventilatie in evenwicht zijn met elkaar en het energieverbruik.

Groot onderhoud met een toekomstvisie
De woningen in de Poorterstraat in Montfoort zijn veertig jaar oud en hadden voorheen energielabel E. Eerst zijn 82 woningen gerenoveerd en opgewaardeerd naar energielabel A. Bij normaal groot onderhoud worden dergelijke woningen meestal opgewaardeerd naar energielabel C. Vanwege de goede ligging, maar vooral omdat het ruime woningen zijn met een hoge toekomstwaarde, besloot woningcorporatie GroenWest tien woningen naar een nog hogere energieprestatie te brengen en voor de bewoners te zorgen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat met meer daglicht en frisse lucht. Deze woningen zijn opgewaardeerd naar een energieprestatie van energielabel A++.

Door deze manier van renoveren is de totale vraag naar energie en de CO2-uitstoot straks zeer beperkt. De woningen bieden de bewoners naast deze goede energieprestaties ook meer leefruimte, daglicht en een prettiger binnenklimaat. De renovatie werd in opdracht van GroenWest uitgevoerd door een consortium. Het renovatieconcept van VELUX en Danfoss is speciaal voor deze woningen verder uitgewerkt door de Bouwhulpgroep en Nieman Raadgevende Ingenieurs. BAM Woningbouw zorgde voor de ontwikkeling en realisatie.

Meer informatie via www.velux.nl/depoorters.
Next project
Great Gulf Active House
X
Enter your email in order to access the Active House Radar Tool.
Download ready
By giving my email contact, I allow the Active House Alliance to contact me regarding the link I will be redirected to from their page, to get to the Active House Radar Tool.
If you are not automatically redirected, please click here to access the Radar.